leczenie dysleksji Koszalin
leczenie dysleksji Koszalin
korekta wad wymowy u osób starszych Koszalin

Moja Oferta

Jestem specjalistą neurologopedą, prowadzę terapię i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży z problemami w czytaniu i pisaniu.

Pomagam także osobom dorosłym borykającym się z różnymi problemami zwiazanymi z nadawaniem lub odbiorem mowy.

Moja Oferta

Jestem specjalistą neurologopedą, prowadzę terapię i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży z problemami w czytaniu i pisaniu. Posiadam znajomość metod glottodydaktyki czyli edukacji językowej dzieci, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, autystycznych, z zespołem Downa, z niedosłuchem.

Pomagam także osobom dorosłym borykającym się z różnymi problemami zwiazanymi z nadawaniem lub odbiorem mowy.

Mając na uwadze skuteczną pomoc oraz komfort moich klientów, godziny oraz terminy zajęć są indywidualnie dopasowane do ich planu dnia.
Kontakt - Koszalin logopeda